AI Stylista Modowy

Projekt pn. „Opracowanie zaawansowanych algorytmów i metod sztucznej inteligencji w zakresie analizy i modelowania stylów modowych w postaci samouczącego systemu rekomendacji i kompozycji stylizacji modowych z poszczególnych elementów garderoby na podstawie zadanych wzorców stylu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka).

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.11.2021 r. do 30.09.2023 r.

Rekomendacje produktowe

Rekomendacje produktowe

WARTOŚĆ PROJEKTU

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

6 102 335,02 zł

4 611 353,71 zł

Cel Projektu

Głównym celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej – automatycznego silnika generującego rekomendacje w postaci dopasowanych do odbiorcy stylizacji modowych. Stylizacje mają powstać w oparciu o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które analizują i modelują style i wzorce modowe na masywnych zbiorach danych. Silnik zostanie zaimplementowany w formie:

1. aplikacji mobilnej Personalny stylista ubrań i mody (klienci indywidualni, dobór z ubrań własnych i sklepów tj. klientów instytucjonalnych – klientów Wnioskodawcy)

2. zaawansowanego narzędzia-modułu dla sklepów odzieżowych online (dobór w oparciu o asortyment sklepu, lecz sam model wytrenowany na danych globalnych).

Proces tworzenia Projektu

Planowane efekty

W ramach realizowanego Projektu opracowane zostaną nowe algorytmy i metody sztucznej inteligencji w zakresie analizy i modelowania stylów modowych. Wykorzystane zostaną metody wizji komputerowej i uczenia maszynowego, a w szczególności metody oparte o głębokie sieci neuronowe, jak również metody badania relacji obiektów złożonych z użyciem podobieństwa w postaci np. sieci komparatorów. Zamiast tworzenia precyzyjnych definicji stylu i manualnego określania wizualnych atrybutów definiujących styl ubioru, Spółka będzie bazować na odkrywaniu wiedzy o stylach modowych z dużych zbiorów danych.

Rezultat Projektu umożliwi branży e‑commerce oraz odbiorcom indywidualnym tworzenie spersonalizowanych rekomendacji stylizacji modowych – zestawów dopasowanych do siebie względem elementów garderoby i dodatków złożonych z dostępnego asortymentu np. magazynu sklepowego lub szafy klienta.

QuarticOn w liczbach

50

pracowników

CEO – Paweł Wyborski

Warszawa

Praga

Plymouth

Oddziały QuarticOn w Europie

100 000 ×

= 10 000 000

produktów w feedach, które codziennie przetwarzamy

330

sklepów

20

w

krajach

Skontaktuj się z nami

 

* pole obowiązkowe


Administratorem danych osobowych jest QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo ich poprawiania oraz dostępu do jej danych. Dane osobowe będą przetwarzanie stosownie do wymogów wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101 poz. 926. z 2002 z późn. zm.).

Kontakt

Adrian Bera

Business Development Manager

adrian.bera@quarticon.com
+48 884 636 875

© 2022 QuarticOn S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.